Stem voor de spoormannen op de PVDA+lijsten!!

Onlangs bracht de NMBS-directie een besparingsplan uit om het probleem van de zogenaamde verliezen van de NMBS op te lossen. Alle grote partijen haastten zich om dit plan af te schieten. Maar er werden geen structurele oplossingen voorgesteld. Het probleem wordt na de verkiezingen ongetwijfeld terug op tafel gelegd. In werkelijkheid bereidt de directie de liberalisering van het spoor voor. Zoals bij de liberalisering van de elektriciteit zal de liberalisering van het spoor niets bijbrengen, noch aan de reizigers, noch aan de spoormannen. De concurrentie tussen transportondernemingen betekent de dood van onze sociale verworvenheden.

De PVDA+ is de enige nationale politieke kracht die de spoormannen steunde en steunt in hun strijd tegen de privatisering van B-Cargo: “We hebben de vakbondsactie van 5 november 2009 bij de NMBS gesteund,” verklaart PVDA-voorzitter Peter Mertens, lijsttrekker voor de kamer in Antwerpen. “De tewerkstelling redden, het klimaat en de mobiliteit verdedigen, de dienstverlening garanderen en de prijs voor de gebruikers op hetzelfde peil behouden zijn wel een staking waard.”

De PVDA+ wil dat B-Cargo binnen de NMBS blijft en dat het vervoer per spoor wordt ontwikkeld. Dat zou kunnen gefinancierd worden met een belasting op de grote fortuinen, via een “miljonairstaks”.

En heb je het programma van NVA er al eens op nagelezen? Ze zien geen graten in de liberalisering van het binnenlands vervoer en willen ons stakingsrecht beperken. Maar ook de andere partijen hebben in verleden de spoormannen weinig of niet gesteund in hun verzet tegen de liberale Europese politiek (zoals bvb in het dossier B-Cargo).

Vandaag komt de PVDA+ op bij de verkiezingen in héél het land met verschillende spoormannen op de lijsten:

Foto Tony FonteyneTony Fonteyne

11de plaats Kamer Oost-Vlaanderen

Tony is treinbestuurder in Gent St.- Pieters en vakbondsafgevaardigde ACOD-Spoor Oost-Vlaanderen. Mijn slogan is : “Maak van de NMBS terug één goed werkende échte openbare dienst!”. Want iedereen ziet elke dag opnieuw dat de opsplitsing in drie bedrijven Infrabel, Holding en NMBS, niet werkt, niet voor personeel (dat tegenwoordig zelfs niet meer met elkaar mag praten, want men is “van een ander bedrijf”) en niet voor reizigers die geplaagd worden door vertragingen en gemiste aansluitingen. Vergeet niet: die opsplitsing vanuit Europa kwam er met de goedkeuring van CD&V/CDH, MR/OpenVLD, PS/SP.a!

Bart Desmedt

6de plaats Kamer West-Vlaanderen

Bart is 49 en treinbegeleider in Brugge en ook vakbondsmilitant bij de ACOD, echtgenoot en vader van twee: “Al enkele jaren nu zien we onze geliefde spoorweg teloorgaan. Jawel, er zijn enkele prestigeprojecten zoals in Leuven en in Luik. Maar er werd nauwelijks voldoende geïnvesteerd in deugdelijk rollend materieel. In personeel wordt er allang niet meer geïnvesteerd. Dan is er nog Buizingen bovendien!

Het is al een tijdje dat ik me afvraag : “Wordt de NMBS niet van binnenuit gesaboteerd als glijmiddel voor een vlotte privatisering?”

Alleen een partij als PVDA+ heeft het openbaar vervoer met stip in zijn programma staan. Logisch dus dat ik kandideer bij PVDA+!

Dirk Tricot

6de plaats Senaatslijst

Dirk is exploitatieklerk in het station van Antwerpen en Berchem. Als ACV-delegee verdedigt hij steeds de eisen en de verzuchtingen van de spoormannen op de werkvloer: « Zijn jullie ook zo boos omdat een regering in volle crisistijd het zichzelf permitteert om te vallen over Brussel-Halle-Vilvoorde, terwijl er dit jaar alléén 65.000 arbeidsplaatsen kunnen verdwijnen. Om die boosheid in positieve energie om te zetten, heb ik besloten om als onafhankelijke kandidaat op de PVDA+ lijst op te komen.

Wat mij vooral aantrekt in de PVDA+ is haar campagne rond de miljonairstaks. De werkmensen betalen zich blauw aan alle soorten belastingen terwijl de inkomens uit vermogens nauwelijks belast worden. Ondanks alle kiesbeloften zullen alle partijen gaande van liberalen, socialisten tot Vlaams Belangers na de verkiezingen akkoord gaan om snel 9 miljard euro te besparen …. op de kap van de gewone man. In plaats daarvan wil de PVDA+ een vermogensbelasting invoeren van 1% tot 3% op de 2% meest vermogenden van België met een vermogen van meer dan 1 miljoen euro hebben. Jaarlijkse brengt dat 8 miljard euro op om de sociale zekerheid te versterken zodat we niet verplicht worden tot 65 jaar te werken. En tenslotte tegen al dat dwaas gedoe rond BHV: werkman is werkman of ge nu Vlaming of Waal zijt.”

Jean-Claude Challe

5de plaats kamer in Henegouwen (PTB+)

“Als overtuigd vakbondsman heb ik mijn carrière bij de NMBS beëindigd als vrijgestelde van het CGSP-ACOD. De verdediging van de openbare dienst, van volwaardige jobs, van onze sociale verworvenheden die we via strijd hebben bekomen, zowel in de privé als bij de openbare diensten, zijn steeds mijn prioriteiten geweest.

Als we willen dat de NMBS de mensen en het milieu dient, dan moet dit bedrijf beschikken over voldoende middelen. De andere partijen zeggen veel maar handelen niet. Omdat er geen geld is zeggen ze. De grote fortuinen doen betalen via een miljonairstaks staat vooraan in het programma van de PVDA+.

Mijn keuze was dus simpel, enkel de PVDA+ komt hiervoor op en enkel de PVDA+ kan zorgen voor verandering,

Een blancostem of een ongeldige stem levert niets op! Wil je écht verandering? Breng dan een proteststem uit op de PVDA+.”

Philippe Demaeseneer

3de plaats kamer voor Waals Brabant (PTB+)

Philippe is 56 jaar en is gepensioneerd. Voor zijn pensionering werkte hij als onderstationchef bij de Dispatching in Brussel. Hij is vakbondsafgevaardigde van het CGSP-ACOD.

Jean-Claude Lejuste

13de plaats kamer in Luik (PTB+)

Jean-Claude werkt in Verviers als onderstationchef. Hij is sinds 1986 vakbondsafgevaardigde bij de CGSP-ACOD: “Ik heb de verrotting bij de NMBS meegemaakt. Ik was er fier op dat ik werk gevonden had bij een openbare transportmaatschappij, bij een maatschappij waarvan het hoofddoel was: mensen en goederen vervoeren. Vandaag is het spoor veroordeeld om op de eerste plaats geld op te brengen, terwijl het vervoer van goederen en mensen op de tweede plaats komt. Dus kameraden, word wakker, het is tijd om te kiezen voor de PVDA+, voor een openbare dienst die niet geprivatiseerd wordt.”

Alain Potiez

9de plaats kamer in Henegouwen (PTB+)

Alain werkt in de onderhoudspost van Bergen en is vakbondsafgevaardigde van het CGSP-ACOD: “De neoliberale politiek van alle grote partijen die aan de macht zijn, hebben de openbare diensten ontmanteld. Deze openbare diensten zoals de post, de spoorwegen, het onderwijs,… zorgen voor stabiele tewerkstelling. De PVDA+ gaat resoluut voor echte openbare diensten en voor een rechtvaardige verdeling van rijkdom onder de mensen. De openbare diensten kunnen gefinancierd worden met een belasting op de grote fortuinen. Deze belasting zou een groter evenwicht creëren tussen de superrijken en de werkers.