NMBS: 2 jaar langer werken voor zo’n 10% minder pensioen? Neen, dank u!

Pensioenleeftijd van 60 naar 62, rijdend personeel van 55 naar 57 !

 

Er is vrijdag jl. veel beroering ontstaan door de snelle indiening van een volledig wetsvoorstel betreffende de pensioenhervorming van de regering Di Rupo. Men wil blijkbaar supersnel, nog voor de kerstvakantie alles door het parlement jagen om ons voor voldongen feiten te plaatsen. Het gaat over langer werken, minder pensioen, etc…

 

De nieuwe minister van Pensioenen, Vincent Van Quickenborne – Open VLD, wil met de steun van alle regeringspartijen, zijn wetsontwerp nog komende dinsdag laten bespreken in de Kamercommissie Sociale Zaken, en donderdag laten stemmen in de plenaire zitting. Ze willen het voor kerst er doordrukken!

 

Voor wat betreft de NMBS gaat het over :

·         Verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar tussen nu en 2016, met een loopbaan van minimum 40 jaar.

·         Voor het rijdend personeel verhoogd de pensioenleeftijd van 55 naar 57 jaar, waarbij het aantal jaren rijdende dienst verhoogd van 30 naar 32 jaar tegen 2016.

 

"De personeelsleden van de N.M.B.S. Holding  kunnen het rustpensioen bekomen vanaf de  eerste dag van de maand die volgt op die  waarin zij de leeftijd van 57 jaar bereiken, op  voorwaarde dat zij 32 dienstjaren tellen, bewezen in  de hoedanigheid van leden van het rijdend  personeel.”

 

Overgangsmaatregel:  “In afwijking van het vierde lid wordt de leeftijd  als volgt vastgesteld: 

 

1° voor de pensioenen die ingaan tussen 1  januari 2013 en 31 december 2013: op 55 jaar  en 6 maanden voor de personeelsleden die ten  minste 30 jaar en 6 maanden dienstjaren tellen,  bewezen in de hoedanigheid van leden van het  rijdend personeel ; 

2° voor de pensioenen die ingaan tussen 1  januari 2014 en 31 december 2014 : op 56 jaar  voor de personeelsleden die ten minste 31  dienstjaren tellen, bewezen in de hoedanigheid  van leden van het rijdend personeel 

3°voor de pensioenen die ingaan tussen 1  januari 2015 en 31 december 2015 : op 56 jaar  en 6 maanden voor de personeelsleden die ten  minste 31 jaar en 6 maanden dienstjaren tellen,  bewezen in de hoedanigheid van leden van het  rijdend personeel. 

Pensioen vanaf

Pensioenleeftijd

Min. jaren rijdende dienst

01/01/2013

55 jaar en 6 maand

30 jaar en 6 maand

01/01/2014

56 jaar

31 jaar

01/01/2015

56 jaar en 6 maand

31 jaar en 6 maand

01/01/2016

57 jaar

32 jaar

Bron: wetsontwerp van 13/12/2011, Pensioenen van de Overheidssector, Art. 4.

Minder pensioen!

 

De berekening van het pensioen zal niet meer gebeuren op basis van het laatste loon, maar op basis van het gemiddelde loon van de laatste tien jaar! Dit kan al snel betekenen 10% pensioen minder! Twee jaar langer werken voor minder pensioen? Neen, dank u!

 

Daarnaast zijn er nog allerlei wijzigingen in de berekeningen van de pensioenen, de gelijkgestelde periodes die veel minder zullen meetellen voor uw pensioen,…

Afschaffing B-Holding en schrappen statuut vanaf 2013

 

Di Rupo I ook dat het Rekenhof een studie laat maken  om de structuur van de NMBS-groep te vereenvoudigen. Lees hier dat men de NMBS-groep compleet in twee stukken wil snijden, waarbij de overkoepelende B-Holding geschrapt wordt. En laat het nu net die Holding zijn waar het Statuut van het personeel gewaarborgd wordt.

 

Maggie De Block, kersverse staatssecretaris voor asiel & migratie (Open VLD ) en Herman De Croo (papa van) willen er met sneltreinvaart in vliegen want ze dienden een wetsvoorstel in om NMBS en Infrabel compleet te scheiden, want het “historische personeelsstatuut is een belangrijk obstakel (..) om de NMBS te laten werken aan marktomstandigheden, het is contraproductief en niet langer te verantwoorden”, want te weinig flexibel (“starre personeelsregelgeving”), te duur (“verhindert kostenbeheersing”). Voor wie er nog aan twijfelt: “De geplande pensionering van ongeveer 40 % van het personeelsbestand van de NMBS groep binnen de 10 jaar creëert een enorme opportuniteit om nieuwe personeelsleden beter aan te werven conform de marktvoorwaarden.” (wetsvoorstel Doc 53 1830/001 20/10/2011).

 

Als al deze zaken je nog niet alarmeren, dan moet je vooral niks doen, in het andere geval stel ik voor dat we minister Van Quickenborne en de regering Di Rupo op snelheid pakken en actie gaan voeren!

 

Oh ja, de ministers hebben besloten dat er niks wijzigt aan de pensioenvoorwaarden voor parlementairen: die kunnen na 20 jaar dienst op volledig pensioen!