Dit jaar al 22 stakingen bij NMBS?

In de nasleep van de recente 24-urenstaking van alle openbare diensten op 22 december jl, verschenen in diverse kranten en websites dat het al de 22ste staking was bij de NMBS in 2011. Wablieft? 22 dagen stakingen bij de NMBS? Dat moeten wel luiaards zijn daar bij den spoorweg.

Laat ons even kijken wat de pers schrijft en wat er werkelijk van aan is. De bron van de nieuwsberichten is terug te traceren tot La Libre Belgique. Die haalde zijn mosterd bij de NMBS-Holding. Die B-Holding is de werkgever van al het personeel van de NMBS-Groep. Hoe men aan die 22 dagen komt is helemaal onduidelijk.

Laat ons zelf even kijken. De laatste algemene 24-urenstaking bij de NMBS dateert van oktober 2010 en die ging alleen over het goederentransport. De laatste keer dat de NMBS-personeelsleden meer dan 24u staakten dateert van 1986. Gemiddeld zijn er niet meer dan één tot twee officiële stakingsdagen per jaar bij de Belgische Spoorwegen.

Daarnaast zijn er de spontane werkonderbrekingen, die nogal vaak plaatsvinden na een incident, meestal een agressie tegen een treinbegeleider. Die acties blijven meestal zeer beperkt in tijd en omvang. Andere redenen voor spontane acties zijn te vinden in het feit dat de mensen op het terrein volledig aan het eind van hun latijn zijn. Zoals men weet moet men de laatste tijd vaak werken met materieel dat onbetrouwbaar is,…o.a. wegens besparingen op preventief onderhoud.

Ook dient men te weten dat de laatste tien jaar het aantal reizigers met 50% is gestegen en het personeel aantal met 12,5% gedaald is. Bovendien is de financiering vanuit de Staat met 25% per reiziger/km gedaald. Als men dan ook nog weet dat het geheel van de personeelsleden met achterstanden kampt op gebied van vrijedagen, dan kan men begrijpen dat op een bepaald moment de boel ontploft. Is dat leuk? Neen, voor niemand, niet voor de reizigers, niet voor het personeel dat dan later extra moet werken om de treinstellen terug op hun plaats te krijgen.

Overdrijft de media niet een beetje (veel)? Volgens mij wel. Ook het feit dat men tijdens een algemene 24-urenstaking van ALLE vakbonden van ALLE openbare diensten van ALLE sectoren, vooral de zogenaamde “veelstakers” van de NMBS in een kwaad daglicht zet, is niet goed te praten. Dit is geen nieuwsgaring meer, maar stemmingmakerij.