Debat ACOD Spoor: 32 afgeschafte treinen in Dendermonde

Op 1 september schreef ik dit op mijn Facebookstatus:

Net terug van debat ACOD Spoor Dendermonde ivm afgeschafte treinen. Wat hebben we geleerd? NVA is voor afschaffen treinbegeleiders op de treinen, en wil de NMBS wel regionaliseren omdat “we het in Vlaanderen beter kunnen”. Open VLD is voor de privatisering van de spoorwegen. SP.a en VLD jammeren over de 32 afgeschafte treinen (vanaf december) in Dendermonde, maar vergeten dat ze op Federaal niveau in de regering zitten waar ze dus samen met CD&V beslist hebben dat de NMBS 500 miljoen moet besparen en dus dan maar treinen moet afschaffen. Oh ja en de NVA wil ook postjes in de Raad van bestuur van de NMBS (kassa, kassa!). Alle partijen klagen over de slecht werkende structuur van de NMBS, maar vergeten dat ze die driedelige structuur zelf hebben opgelegd in functie van de liberalisering van het spoor. En ze willen meer bussen van De Lijn overal, maar ze vergeten dat ze zelf in de Vlaamse regering 60 miljoen besparingen opleggen waardoor De Lijn overal buslijnen schrapt.”

Op zaterdag 1 september organiseerde ACOD Spoor Dendermonde een debat (zie Facebook-event) over het feit dat in december 2012 in Dendermonde 32 treinen worden afgeschaft. Het betreft vooral vroege en late treinen richting Brussel, maar ook treinen op de verbinding Dendermonde – Lokeren.

In het panel van het debat zaten volgende sprekers: Bart Van Malderen (sp.a), Jef Maes (LSP), Tony Fonteyne (PVDA), Marius Meremans (NVA), dhr Verberckmoes (Open VLD), Matthias Coppens (Groen). Ook aanwezig is het panel: Jean Pierre Goossens (ACOD-Spoor), Kees Smilde (TreinTramBus). moderator was Werner Roelandt (ACOD).

De centrale vraag was: wat kunnen we doen om de NMBS op andere gedachten te brengen en die 32 treinen toch niet te schrappen vanaf december?

Om te weten waarom de NMBS vanaf december in totaal 170 treinen schrapt, kan je dit artikel (NMBS schrapt treinen en banen) lezen op de website van PVDA-Spoor.

Wat hebben we geleerd in het debat?

Alle partijen betreuren dat de NMBS treinen gaat schrappen en de Dendermondse lokale partijen Groen, Open VLD, NVA en sp.a willen zich samen inzetten om de NMBS op andere gedachten te brengen. Maar dan vergeten ze wel één ding, dat sommige van hen zelf in de Federale regering zitten (CD&V, sp.a, Open VLD) en dus zelf een regeerakkoord hebben waarin staat dat de NMBS moet gaan besparen en niet een klein beetje. In de periode 2012-2014 moet de NMBS bijna 500 miljoen euro besparen. En alle traditionele zitten in de diverse Raden van bestuur van de NMBS en zijn 100 filialen. Aan de ene kant beslissen om treinen af te schaffen en dan als bij wonder (oeps, gemeenteraadsverkiezingen!) het jammer vinden dat de stoute NMBS treinen schrapt. Ja, zeg kan het schijnheiliger?

Tony Fonteyne (PVDA): “De besparing die men wil realiseren door in totaal 170 treinen te schrappen (waarvan 32 in Dendermonde) is hoogstens 13 miljoen euro, zegt de NMBS-directie zelf. Als je dan weet dat de NMBS-groep sedert de splitsing in 2005 (opgelegd door de traditionele partijen) 837 miljoen euro (!), dat is jaarlijks goed 100 miljoen spendeert aan externe consultants (die dan komen zeggen dat een trein ook best zonder treinbegeleider kan rijden), als je weet dat de splitsing van de NMBS tot jaarlijks 100 miljoen extra kosten leidt die hadden vermeden kunnen worden, dan is het toch wel duidelijk dat men daar beter kan op besparen, dan op de dienstverlening aan de reizigers!”

Alle partijen vinden dat de NMBS-groep niet goed werkt. De structuur is ondoorzichtig, de een weet van de ander niet, de communicatie loopt mank, de stiptheid gaat zienderogen achteruit,… De structuur moet anders!

Tony Fonteyne (PVDA): “Opnieuw moeten we vaststellen dat de traditionele partijen blijkbaar vergeten zijn dat ze zelf voor de splitsing van de NMBS in drie aparte bedrijven (NMBS, NMBS-Holding, Infrabel) hebben gekozen. Het zijn zij zelf in de diverse Raden van Bestuur, het is de politiek zelf, die van de NMBS één groot ondoorzichtig kluwen heeft gemaakt! En dat met de bedoeling de privatisering er sneller door te drukken. Want sommige moegetergde reizigers roepen dan snel zonder veel nadenken: “privatiseer die handel maar, ‘t zal dan wel beter gaan!”. Zelf de chaos veroorzaken en daarna komen klagen dat er chaos is bij het spoor, ja, zo kan ik het ook, maar zo willen wij het niet. De PVDA is voorstander om van de NMBS terug één goed werkend openbaar bedrijf te maken.”

Over de schuld van de NMBS (die bijna 3,3 miljard bedraagt) zei Bart Van Malderen (sp.a): “dat die bijna volledig op kosten van de NMBS-goederenpoot kon geschreven worden.” Misschien is het beter dat de NMBS zich concentreert op de reizigers en de goederen laat voor wat het is?”. Niemand in het panel wou hier op reageren behalve Tony Fonteyne (PVDA): “De huidige schuld van de NMBS is wel de schuld van de voormalige regeringen. Toen in 2006 de regering besloot ABX te verkopen, dan verkocht men ABX voor 22 à 23 miljoen euro aan een Brits investeringsgroep, die het een goed jaar later van de hand deed voor 660 miljoen euro. Kassa, kassa voor de privé. De Beneluxactiviteiten van ABX werden voor één symbolische euro aan GLS verkocht. Vreemd genoeg verkocht de regering ABX, maar ze besloot de schuldenberg bij de NMBS te laten, waardoor die nu met een opgelopen ABX-schuld an 1,7 miljard zit! Met andere woorden: de lusten voor de privé en de schulden voor de overheid, in casu de NMBS. En wie was die minister die toen dit toen besloten heeft? Ik zal zijn naam niet noemen, maar hij woont in Oostende.”

“Hetzelfde is zich nu aan het voordoen met het pas geprivatiseerde NMBS-Logistics. Dat zit door het wanbeheer van de regering en politiek in zeer slechte papieren. Ze verkopen alles wat nog wat geld kan opbrengen, tot locomotieven toe. Dit is een ander deel van de schuld. De politiek wil duidelijk zo snel mogelijk af van het goederenvervoer per spoor en de zaak voor een appel en een ei verkopen aan de privé.”

Uit het debat bleek dat de meeste partijen de goederenpoot gewoonweg willen dumpen, om alles op de reizigers te zetten. De PVDA is de enige partij die de goederenpoot terug wil nationaliseren en terug een staatsmonopolie wil voor het vervoer van goederen per spoor.

Wat leerden we nog vandaag?

  • Dat de Open VLD het liefst de hele zaal wil privatiseren en dat ze besparingen noodzakelijk vindt.
  • Dat NVA het jammer vindt dat ze nog geen postjes hebben in de vele Raden van Bestuur van de NMBS, waar ze per vergadering een pak geld kunnen meepikken, net zoals sp.a, Open VLD, PS, CDH, MR en CD&V. En dat de jacht op het gouverneurschap maar een van de postjes is die ze als “grootste partij van Vlaanderen” claimt.
  • Dat het in principe voor de sp.a gelijk is wie met de treinen rijdt, als er maar een goede service is.
  • Dat de NVA de veiligheid op de trein toch niet zo belangrijk vindt, want ze willen de treinbegeleiders afschaffen. Daarmee weten de treinbegeleiders ineens voor wie ze niet moeten stemmen, tenzij ze zichzelf willen afschaffen natuurlijk.
  • Dat lokale politici van traditionele partijen het steeds jammer vinden als hun partijen in de Vlaamse en/of federale regering beslissen om treinen te schrappen, bussen te schrappen, postkantoren te sluiten, banken te privatiseren, de energiemarkt liberaliseren, etc… ze hebben hun best gedaan om dat tegen te houden, maar ja…
  • Dat het daarom niet zo vreemd is dat diezelfde politici die eerst in regeringen beslissen om te besparen en treinen te schrappen, daarna in hun lokale kieskring zeggen dat ze dit betreuren en jammer vinden en dat ze er “iets gaan aan doen als je voor hen stemt”…
  • Dat de PVDA de enige partij is die steeds aan de kant van de spoorwerkers en de reizigers staat. Waar waren de partijen als in oktober 2011 er door vakbonden en reizigers actie werd gevoerd tegen het schrappen in het treinaanbod?