PVDA+ is een linkse partij. Niet meer, niet minder.

Dat de PVDA+ zoveel stemmen behaalt in Antwerpen toont aan dat er nood is aan een links
alternatief

Bleri Lleshi

Vele Antwerpenaren zijn het rechtse beleid van Patrick Janssens beu

Bleri Lieshl is politiek filosoof

PVDA+/PTB heeft voor de verrassing gezorgd bij de verkiezingen zondag, De score is indrukwekkend. In totaal 52 verkozenen. Na dertig jaar hebben ze twee verkozenen in Brussel, in belangrijke Waalse steden zoals Luik, Bergen en
Charleroi komen ze in de gemeenteraad, In Zelzate. Gent en Antwerpen halen ze knappe scores. In Antwerpen halen ze 8 procent van de stemmen en vier gemieenteraadsleden. Evenveel als Groen! en het dubbele van Open Vld, in de districtsraden van Antwerpen haten ze 17 zetels en ze behalen zelfs twee provincieraadsleden. Peter Mertens telt 8.823 voorkeurstemmen. Alleen De Wever, Janssens en Dewinter gaan hem voor.

“Dat we 8 procent zouden halen, overtreft ook mijn stoutste verwachtingen”. verklaarde Mertens, Dat PVDA+ de verrassing
zou worden bij deze verkiezingen had ik – en ik was niet de enige— al voorspeld. Sinds Peter Mertens voorzitter is geworden (2008) werd de partij vernieuwd. Jonger. dynamischer en met aandacht voor verschillende thema’s en groepen in de
samenleving.

“Eerst de mensen”

Voor een kleine partij heelt de PVDA+ een stevige studiedienst kunnen uitbouwen, terwijl andere en grotere partijen hun studiediensten net hebben afgebouwd, Tom De Meester (energie) en Marco Van Hees (fiscaliteit) zijn belangrijke stemmen in het debat en komen vaak in de media. Het boek “Hoe durven ze?” van Mertens heeft ook meer openingen gecreëerd. Die openingen had de PVDA+ nodig om de mensen haar boodschap over te brengen — ‘Eerst de mensen, niet de winst. —, en te pleiten voor een sociaal en solidair beleid.

Die boodschap is overgekomen en de mensen weten nu dat er een alternatief bestaat. PVDA+ heeft veel energie gestoken
in deze verkiezingen en is vooral bij de mensen zelf langs geweest. Zoals we weten ging in Antwerpen alle aandacht naar De Wever en Janssens. De mainstream media kozen ervoor om Mertens niet uit te nodigen naar de kopstukkendebatten. En als de media toch over PVDA+ schrijven of praten, dan blijven ze berichten over de ‘extreem linkse PVDA+’. Andere oppiniemakers of politici kunnen niet nalaten om in dichés te hervallen zoals Yves Desmet (DM 15/10), die Mertens en diens partij in deze krant maoïsten noemde.

Als je het programma van PVDA+ leest en naar Mertens luistert, dan gaat het hier over een linkse partij. Niet meer. niet minder. Dat de partij zoveel stemmen behattit in Antwerpen toont aan dat er nood is aan een I knks alternatie/ in deze tijden van crisis zijn de sec lo-econonisc he problemen van de mensen toegenomen, Problemen die vragen om een sociaal beleid. Terwijl het stadsbestuur en de meeste partijen deze problemen negeren, heeft de PVDA+ ze hoog op de agenda staan. Betaalbaar wonen. betaalbare gezondheidszorg en goed en gratis onderwijs zijn haar eerste prioriteiten.

Er is nog een tweede reden. Vele Antwerpenaren zijn het rechtse beleid van Janssens beu, Als Bart De Wever zegt dat Janssens niet zijn huidige discours op zijn terrein 211, dan heeft hij gelijk. Zoals Filip Dewinter gelijk heeft als hij De Wever hetzelfde verwijt. Om meer stemmen te winnen heeft de N-VA zich het discours. een deel van de kandidaten en een groot deel van de kiezers van het Vlaams Belang eigen gemaakt. Zonder die stemmen zou De Wever nooit verkozen worden als burgemeester.

Migrantenstemrnen

Behalve haar trouwe achterban heeft de PVDA+ ook heel wat mensen kunnen overtuigen die het beleid van Janssens te rechts vonden. Exacte cijfers tin ei- nog niet. maar het is overduidelijk dat heel wat mensen van de ni igrantengemeenschap op PVDA+ hebben gestemd. In I3orgerhout haalt de PVDA+ 17 procent van de stemmen, Zohra Othman was hier de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen. De PVDA+ erkent dat deze gemeenschap behalve niet zorgwekkende armoede ook wordt geconfronteerd met racisme’ en discriminatie. De linkse pattij is ook duidelijk tegen het hoofddoekenverbod, Een  verbod dat Janssens stemmen heeft gekost. Ook vermeldenswaardig. twee van de vier verkozenen van PVDA in Antwerpen hebben een migraretenachtergrend.

Mertens maakte al de belofte om de volgende zes jaar oppositie te voeren tegen het asociale en neoliberale beleid van De Wever en voort aan eer sociaal en link alternatief te bouwen. Hopelijk wordt hij hierin gevolgd door Groen maar ook Rood en andere progressieve bewegingen. Als we kijken naar het eerste nieuws over de gevormde coalities, zal een sterke linkse oppositie broodnodig zijn, en niet alleen in Antwerpen.

2012 10 16 DM PVDA is een linkse partij niet meer en niet minder Bleri Lleshi