Steun aan Europese initiatieven

Als kandidaat (PVDA+, 3de plaats Europees Parlement, Nederlandstalig kiescollege) voor het Europees Parlement werd ik gevraagd door diverse initiatieven om deze te steunen. Een aantal ondersteunde ik met plezier!Hieronder een overzichtje.

Ik ondertekende:

Oproep Democratie.nu

Democratie.Nu vormt een onafhankelijke en politiek ongebonden burgerbeweging die ijvert voor de invoering van het Bindend Referendum op Volksinitiatief (BROV). Echte democratie betekent immers dat de bevolking rechtstreeks inspraak heeft op wetgeving en bestuur. Onze leden komen uit alle lagen van de maatschappij en van alle politieke strekkingen. We zijn noch formeel, noch inhoudelijk verbonden aan een of meerdere politieke of maatschappelijke bewegingen. We willen dat iedereen evenveel beslissingsrecht heeft om zijn of haar politieke doelstellingen te verwezenlijken, maar we staan als beweging strikt neutraal ten opzichte van die doelstellingen zelf.

Op volgende pagina kan u lezen wat ik ondertekende en wie dat deed. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?

Europees niveau

We stuurden de kandidaten volgend bericht:

“Wij nemen met u, als kandidaat bij de Europese verkiezingen van 25 mei, contact op namens een Europese alliantie van NGO’s – waaronder Democratie.Nu, die campagne voeren voor meer directe democratie in België en Europa.

Europa bevindt zich in een crisis, en er staat meer op het spel dan alleen de stabiliteit van de euro, de banken of de financiële markten. Wat op het spel staat is het vertrouwen van de burgers in de Europese democratie en politiek.

Na een periode van haastige noodmaatregelen is het nu tijd om de Europese verdragen te hervormen zodat Europa zijn economische en sociale uitdagingen aan kan gaan, zijn democratische tekort aan kan pakken en de kloof tussen burgers en instanties kan dichten. Het is nu tijd om het debat open te stellen en de burgers te betrekken bij een dialoog over de toekomst van Europa.

De volgende Conventie zal de toekomst van Europa bepalen, en het Europees Parlement kan daarbij een sleutelrol spelen door een Conventie bijeen te roepen waarin voorstellen voor democratische hervorming nader kunnen worden bekeken.

Dit is een uitstekende kans voor de EU om het vertrouwen en de steun van de burger terug te winnen en om over te gaan van een Europa van regeringen tot een Europa van de burgers. Europa mag deze kans niet missen.

Wij willen u de kans bieden om kiezers voor de Europese verkiezingen te laten zien waar u staat met betrekking tot democratische legitimiteitsdilemma’s. Klik op de link om uw steun te betuigen voor meer democratie in Europa en teken de oproep voor een nieuwe Conventie!”

En op het invulformulier kon men lezen:

“Het beste mechanisme voor een open debat – en het enige wettelijke instrument voor democratische hervorming en andere benodigde verdragswijzigingen– is een Europese Conventie zoals die wordt beschreven in Art. 48 van het EU-verdrag. Het is tijd voor een open debat over de toekomst van Europa, en dat debat dient transparant, democratisch en inclusief te zijn. Ik zal een initiatief van het Europees Parlement steunen om een formeel voorstel te doen aan de Raad voor een Conventie, met het doel de verdragen te hervormen voor een democratischer Europa.”

“De resultaten van de Conventie dienen te worden bekrachtigd middels een referendum dat in elke lidstaat op dezelfde dag wordt gehouden. Hiermee zouden burgers voor de eerste keer een rol van betekenis spelen in de Europese besluitvorming, waardoor er een gevoel van erbij-horen, eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het project Europa ontstaat. Het zou een belangrijke stap zijn in het creëren van een Europa voor en door de burgers.

Ik zal de oproep steunen voor een Europees referendum over de resultaten van de Conventie, waardoor de burgers van elke lidstaat een stem krijgen over de toekomst van Europa.”

Bekijk ook even de site van Democratic Europe Now!

WAAROM CAMPAGNEVOEREN VOOR MEER DEMOCRATIE IN EUROPA?

EUROPA VERKEERT IN CRISIS

De EU lijdt aan een ernstige democratiecrisis. In haar zestigjarig bestaan heeft de EU veel invloed en regeringsvermogen vergaard, maar er is nog geen sprake van echte democratische participatie die daar tegenwicht aan biedt.

Burgers worden buiten het politieke proces gehouden, en hun behoeften en belangen zijn niet terug te zien in kwesties zoals werkgelegenheid, massaspionage en internationale handelsovereenkomsten.

We verkeren nu in een situatie waarin de Europese burgers de EU niet vertrouwen – waarin een handjevol machtige politici en economische belangen het beleid van achter gesloten deuren lijken te bepalen, en waarin burgers het idee hebben dat er vanaf hogerop over hun lot wordt beslist.

We staan nu voor een keuze: óf we blijven toekijken terwijl nationalistische en extremistische groeperingen

greep krijgen op deze vertrouwenscrisis en hem voor destructieve doeleinden gebruiken, óf we werken samen om onze ontevredenheid tot de grondslag te maken van een beter en democratischer Europa!

NU EEN DEMOCRATISCH EUROPA!

Het is tijd voor een democratischer Europa: een Europa dat wordt gemaakt en gevormd door en voor de burgers. En de eerste stap is een nieuwe ‘EU-conventie’ waarop voorstellen voor het verbeteren van de EU-democratie worden overwogen. Deze Conventie is het enige wettelijke middel voor het substantieel wijzigen van de EU-verdragen, en het is het enige politieke middel waarmee ware democratische hervorming op de agenda kan worden gezet.

Democratic Europe Now bouwt een netwerk van individuen en organisaties – afkomstig uit alle hoeken van het continent en verspreid over het gehele politieke spectrum – die vragen om een Conventie om de democratie in Europa te versterken.