Treinongeval Wetteren :: Niet het eerste en helaas vermoedelijk niet het laatste

De treinramp in Wetteren van zaterdag 4 mei was te voorspellen. Ze wás in zekere zin voorspeld: spoormannen en vakbondsmensen waarschuwen al jaren dat de Europese liberaliserings- en privatiseringspolitiek tot ongevallen leidt. Het is dan ook een beetje goedkoop om – zoals sommigen al doen – de schuld bij de machinist te leggen. Zo hoeft men niet te praten over het falende veiligheidssysteem.

Bron: Solidair, 7 mei 2013.

Een dode, tientallen gewonden, honderden mensen die dagenlang niet in hun huis mogen, duizenden pendelaars en scholieren die nog langer geen treinvervoer meer hebben, een miljoen liter giftig bluswater geloosd in de Schelde… De berichtgeving dat “alles onder controle” was, die vanuit het crisiscentrum in Wetteren tot een halve dag na de ramp nog werd verspreid, had echt iets van “Tout va très bien, Madame la marquise”. Lees verder “Treinongeval Wetteren :: Niet het eerste en helaas vermoedelijk niet het laatste”

Open brief van een reiziger en spoorman voor één sterk spoorwegbedrijf

Een spoorstaking laat niemand onberoerd: noch de reizigers, wiens recht op mobiliteit on hold wordt gezet, noch de automobilisten, wiens dagelijks fileleed wordt vermenigvuldigd, noch de spoorwegdirectie en de bevoegde politici, wiens beleid wel eens in vraag zou kunnen worden gesteld. Die laatsten waren er dan ook weer als de pinken bij om een rondje vakbond “bashen” te lanceren: “de vakbonden staken het spoor kapot”, “eenzijdige onderbreking van de bespreking”, “vijftien stakingen het afgelopen jaar”. Dat de NMBS verder ontspoort, wordt op die manier alvast door niemand gehoord …

Twee mythes ontkracht

Een spoorstaking is geen congé. Naast loonverlies brengt zij een hoop miserie met zich mee. Uurroosters moeten worden herschikt, treinen worden opgehaald, gestrande reizigers thuisgebracht. In 2012 vond één algemene staking plaats, op 30 januari toen half België staakte tegen de besparingsmaatregelen van de regering Di Rupo. De mythe van “vijftien stakingen in het afgelopen jaar”, gelanceerd door Mark Descheemaecker – CEO van de NMBS – moet dan ook zeer sterk worden genuanceerd (Descheemaecker telt elke lokale werkonderbreking in één of ander depot zo maar eventjes mee).

Een staking is een noodkreet van het personeel. Een laatste redmiddel wanneer andere middelen falen. Op 1 juni 2012 kondigde Paul Magnette – minister voor overheidsbedrijven – een volledige splitsing van de NMBS Groep aan. Sindsdien vraagt het personeel tevergeefs om de piste van een geïntegreerd spoorwegbedrijf mee te onderzoeken. Die vraag is alles behalve onredelijk. Volgens de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie is een geïntegreerde structuur perfect mogelijk voor Europa (zie de zaken C-555/10 en C-556/10). En volgens een recente studie van het onderzoeksbureau Inno-V, in opdracht van de CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies), is splitsen een slecht idee voor België: “Het beheer van een dicht spoornet is zeer complex en kan beter uitgevoerd worden door een en dezelfde maatschappij”, aldus de studie. Magnette volhardt echter in zijn splitsingsdrang en weigert de piste van een geïntegreerde spoorwegmaatschappij zelfs nog maar te betrekken in de besprekingen. Daarmee werd de “eenzijdige onderbreking van de bespreking” geprovoceerd.

De inzet van het debat

Binnen de huidige structuur van de NMBS is er al een gedeeltelijke scheiding tussen de infrastructuurbeheerder (Infrabel) en de operator (NMBS). Die scheiding zorgt nu al voor veel problemen: verkeerde afspraken en manke communicatie zijn schering en inslag, soms met verstrekkende gevolgen op het vlak van veiligheid, zoals het rapport van de Commissie Buizingen aantoonde, en op het vlak van de stiptheid, zoals Alex Migom – directeur-generaal Strategie en Coördinatie bij de NMBS Holding – aangaf en zoals blijkt uit de cijfers van de NMBS zelf (sinds de splitsing van de NMBS in 2005 rijden bijna dubbel zoveel treinen met vertraging).

Deze splitsing nóg verder doorvoeren staat gelijk met de NMBS Groep nog verder doen ontsporen. Jannie Haek – CEO van de NMBS Holding – erkende al dat een geïntegreerde structuur goedkoper is. De splitsing van de Groep kost volgens hem 100 miljoen euro per jaar en levert weinig voordelen op. Bert Meerstadt –CEO van de Nederlandse spoorwegen – kwam onlangs tot dezelfde conclusie. Hij verklaarde voorstander te zijn van een hereniging van de Nederlandse spoorwegen. In landen als Zwitserland en zelfs de Verenigde Staten of Japan is er gewoon één geïntegreerde structuur.

De enige verklaring die men kan vinden voor de splitsingsdrang van Magnette, is de voorbereiding van verdere besparingen en de doorsluizing van de historische schuld van de NMBS Groep – voor de helft te wijten aan het ABX debacle van Etienne Schouppe – naar de reizigers en het personeel. Nadat de regering eerder al snoeide in de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen, is men nu op zoek naar besparingen in de openbare diensten. In het regeerakkoord staat dat er op drie jaar tijd bijna 500 miljoen euro moet bespaard worden bij de spoorwegen. De afgelopen 10 jaar verloor de NMBS Groep al 12,5% van haar personeel. Over dezelfde periode werd de dotatie van de overheid aan de NMBS teruggebracht van 18 eurocent per reiziger/km tot 14 eurocent per reiziger/km. In december  worden 193 treinen afgeschaft, de loketten in 45 stations gesloten (voor het openen en sluiten van die stations zoekt de NMBS nota bene studenten of gepensioneerden die dit voor 5 euro/dag willen doen – zei iemand daar hamburgerjobs?), er werd een toeslag op bepaalde biljetten ingevoerd (4,32 euro Diabolotaks enkele rit naar de Luchthaven).

In Engeland, sinds 18 jaar volledig geprivatiseerd, betalen zowel reizigers als de Staat de rekening. Een pendelaar die dagelijks vanop een 40 km afstand naar London spoort betaald straks 120 euro per week, dat is 480 euro/maand. Of 5 tot 10 keer meer dan eenzelfde traject in Frankrijk of Duitsland. En de Britse Staat die betaald nu bijna 4 miljard Pond subsidies / jaar aan de private spoorwegbedrijven, daar waar het voor de privatisering slechts 1,14 miljard Pond was.

Een geïntegreerd, sterk en openbaar spoorwegbedrijf

De liberalisering en privatisering zijn geen goede motor voor de verdere uitbouw van het spoor. Dat blijkt uit een recent rapport van de Nationale Bank van België, opgesteld op vraag van de Belgische regering (NBB nr. 221). Het rapport toont aan dat het aandeel van het spoor in het goederen- en het reizigersverkeer in Europa sterk gedaald is sinds de liberale dogma’s hoogtij vieren. Het liberale spoorwegbeleid leidt in wezen tot een vervanging van treinen door auto’s en vrachtwagens, met alle gevolgen van dien op vlak van vervuiling, veiligheid en vlot verkeer op onze wegen.

Wij pleiten dan ook voor een geïntegreerd, sterk en openbaar spoorwegbedrijf, naar Zwitsers voorbeeld en met een oplossing voor de historische schuld van de NMBS Groep (de Zwitsers nemen gemiddeld twee keer zo vaak de trein als de Belgen; Zwitserland trof een aantal geslaagde maatregelen om het spoor te ontwikkelen: uitbreiding van het spoorwegnet, inkorting van de reistijden, beperking van de prijzen, ontwikkeling van het intermodaal vervoer (combinatie over de weg, het spoor en het water) via de invoering van een wegentaks voor zware vrachtwagens, … ). Dat is de beste garantie op een veilig, toegankelijk en performant spoorverkeer.

Tony Fonteyne, spoorman NMBS, kandidaat PVDA+, 7de plaats gemeenteraad Gent.

Anita Mahy, pendelaar en overlevende treinramp Buizingen, kandidaat PVDA+,
1ste plaats provincie Henegouwen, district Boussu.

Website: http://spoor.pvda.be               | E-mail: rail@pvda.be
Facebook: http://www.facebook.com/pvdaspoor
Twitter: https://twitter.com/PVDASpoor

Leestip: Het onnavolgbare Duitse model

In het tijdschrift MO* (editie mei 2012) staat een zéér interessant en uitgebreid artikel over het zogenaamde Duitse model. Lees het via deze link:

Intro van MO*:

“Dezer dagen wordt Duitsland geregeld voorgesteld als het na te volgen model: als België/Vlaanderen/X het sociaaleconomische beleid van Duitsland nabootst, komt het allemaal goed. MO* trok naar Duitsland om das Deutsche Modell beter te leren kennen en stelde vast dat deze kwestie mee zal beslissen over de toekomst van Europa.”
 
Wat bewonderaars van het Duitse model het meest de ogen uitsteekt, zijn de opmerkelijke handelscijfers die het land jaar na jaar neerzet. Sinds 2002 heeft Duitsland elk jaar een handelsoverschot van meer dan honderd miljard euro –tot vijf procent van zijn nationaal inkomen. In 2007 beliep het handelsoverschot bijna 200.000 miljard euro. Vorig jaar voerde het land voor liefst 124 miljard euro aan machines uit –China was de grootste afnemer. De levering van Duitse machines aan het Middenrijk is tussen 2001 en 2010 bijna vervijfvoudigd, van 3,5 naar 15,5 miljard euro. Dat alles wijst op competitiviteit in tijden van globalisering. De grote vraag is natuurlijk wat daar achter steekt. Meer nog dan andere landen kan je Duitsland niet begrijpen zonder naar zijn geschiedenis te kijken.

Waar zijn de kritische journalisten?

De algemene staking van 30 januari 2012 blijkt de media aan te zetten tot een campagne tegen de staking. “De mensen” zijn zogezegd tegen. Dat moet dan blijken uit bijvoorbeeld een onderzoek van een bureau met als naam Profacts. In de meeste kranten werd het resultaat van hun peiling bijna klakkeloos overgenomen. Zo ook in De Morgen.

“Meer dan helft Belgen steunt staking niet” bloklettert de krant op 25 januari 2012. “Meer dan de helft van de Belgen staat negatief tegenover de aangekondigde staking op maandag 30 januari. Dat heeft marktonderzoeksbureau Profacts vandaag bekendgemaakt.”.

Lieven Vanhoutte (AC van ABVV) zocht het uit. Wie is dat panel van Profacts? Het marktonderzoeksbureau heeft een panel dat ze regelmatig om hun mening vraagt. Het panel bestaat uit zo’n 1350 mensen, waaronder zeker 350 Human Resource Managers! Personeelsdirecteurs dus. Voor de rest middenstanders en wat bedrijfsleiders. Tuurlijk dat die de staking niet steunen, Tiens! Oops en die gegevens zijn nu plots van hun Profacts-website verwijderd. Bron: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3067886061808&id=1403266867

En dan nog zo’n stukje mediamanipulatie. Een zogenaamde onschuldige student Nick Roskams schrijft een open brief aan Rudy De Leeuw. Hij reageerde daarmee op de open brief van ABVV-voorzitter De Leeuw over het waarom van de staking op maandag 30 januari.

“Uw belangen zijn niet noodzakelijk de onze en wij hadden liever dat ze niet in het stakingspiket werden vereenzelvigd”, zo schrijft de student Rechten. De brief is een schot in de roos. Na nog geen dag, is de brief al bijna 5.000 keer ‘geliket’

Wat de media er niet bij vertellen is dat de zogenaamde student Roskams vice-voorzitter was van het Liberale studentenclubje LVSV, politiek secretaris was/is van Jong VLD Leuven en in 2006 als student op de 11de plaats van de Open VLD-lijst aldaar stond. Voorwaar een onschuldige student. Niet moeilijk dat hij als VLD-er tegen de staking is. En niet een journalist die de man daarover kritisch aan de tand voelt. Of hoe je via de mediabedrijven de publieke opinie kan manipuleren.

Dit jaar al 22 stakingen bij NMBS?

In de nasleep van de recente 24-urenstaking van alle openbare diensten op 22 december jl, verschenen in diverse kranten en websites dat het al de 22ste staking was bij de NMBS in 2011. Wablieft? 22 dagen stakingen bij de NMBS? Dat moeten wel luiaards zijn daar bij den spoorweg.

Laat ons even kijken wat de pers schrijft en wat er werkelijk van aan is. De bron van de nieuwsberichten is terug te traceren tot La Libre Belgique. Die haalde zijn mosterd bij de NMBS-Holding. Die B-Holding is de werkgever van al het personeel van de NMBS-Groep. Hoe men aan die 22 dagen komt is helemaal onduidelijk.

Laat ons zelf even kijken. De laatste algemene 24-urenstaking bij de NMBS dateert van oktober 2010 en die ging alleen over het goederentransport. De laatste keer dat de NMBS-personeelsleden meer dan 24u staakten dateert van 1986. Gemiddeld zijn er niet meer dan één tot twee officiële stakingsdagen per jaar bij de Belgische Spoorwegen.

Daarnaast zijn er de spontane werkonderbrekingen, die nogal vaak plaatsvinden na een incident, meestal een agressie tegen een treinbegeleider. Die acties blijven meestal zeer beperkt in tijd en omvang. Andere redenen voor spontane acties zijn te vinden in het feit dat de mensen op het terrein volledig aan het eind van hun latijn zijn. Zoals men weet moet men de laatste tijd vaak werken met materieel dat onbetrouwbaar is,…o.a. wegens besparingen op preventief onderhoud.

Ook dient men te weten dat de laatste tien jaar het aantal reizigers met 50% is gestegen en het personeel aantal met 12,5% gedaald is. Bovendien is de financiering vanuit de Staat met 25% per reiziger/km gedaald. Als men dan ook nog weet dat het geheel van de personeelsleden met achterstanden kampt op gebied van vrijedagen, dan kan men begrijpen dat op een bepaald moment de boel ontploft. Is dat leuk? Neen, voor niemand, niet voor de reizigers, niet voor het personeel dat dan later extra moet werken om de treinstellen terug op hun plaats te krijgen.

Overdrijft de media niet een beetje (veel)? Volgens mij wel. Ook het feit dat men tijdens een algemene 24-urenstaking van ALLE vakbonden van ALLE openbare diensten van ALLE sectoren, vooral de zogenaamde “veelstakers” van de NMBS in een kwaad daglicht zet, is niet goed te praten. Dit is geen nieuwsgaring meer, maar stemmingmakerij.